interskill

interskill

interskill

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “inter­skill” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “exclaimer” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

SECURE CONTENT CAPTURE: Inkscreen

SECURE CONTENT CAPTURE: Inkscreen

Inkscreen

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Inkscreen” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Ranorex

Ranorex

Ranorex

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Ranorex” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Pointcab

Pointcab

Pointcab

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Point­cab” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

maxmind

maxmind

maxmind

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של max­mind לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Passware

Passware

Passware

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Pass­ware” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Lansweeper

Lansweeper

Lansweeper

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Lan­sweep­er” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Faronics

Faronics

Faronics

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Faron­ics” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

deep freeze: deep freeze

deep freeze: deep freeze

Deep freeze

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “deep freeze” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

ZBrush

ZBrush

ZBrush

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “ZBrush” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Storyline

Storyline

Storyline

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Sto­ry­line” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Camtasia

Camtasia

Camtasia

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Cam­ta­sia” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Zoom

Zoom

Zoom

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Zoom” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Cisco webex

Cisco webex

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Cis­co Webex” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Nitro” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

nitro pdf: nitro pdf

nitro pdf: nitro pdf

Nitro pdf

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “nitro pdf” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Dameware

Dameware

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Dame­ware” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

VEEAM

VEEAM

veeam

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “VEEAM” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

VERITAS

VERITAS

veritas

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “VERITAS” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Terrasolid

Terrasolid

Terrasolid

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Ter­ra­sol­id” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Articulate

Articulate

articulate

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Artic­u­late” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

froala

froala

froala

Pushing web editing limits

Froala builds edit­ing soft­ware for fast devel­op­ment with bet­ter devel­op­er and user expe­ri­ence in mind. Our prod­ucts are the build­ing blocks for cre­at­ing and edit­ing beau­ti­ful con­tent eas­i­er and faster.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

WhoisXmlApi

WhoisXmlApi

WhoisXmlApi

מעל ל‑50000 המשתמשים הקיימים של חברת WhoisXm­lApi, בעיקר מארגונים וסוכנויות ממשלתיות, מצפים מwhois xml api ליותר מאשר רק נתונים לחקר פשעי רשת, פיקוח על איומים ולהפחתת שימוש לרעה במותגים. 

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “WhoisXm­lApi” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במהלך העשור האחרון     whois xml api עבדה בשיתוף פעולה הדוק עם מובילי התעשייה כדי ליצור מוצרים ושירותים המעניקים פרספקטיבה מעמיקה על יעדי אירוח ותשתיות התוקפים באמצעות מסדי הנתונים שאין שני להם — Whois, DNS, IP, OSINT — בנוסף לסוגים אחרים של מודיעין לפתרון איומים.  חמושים במודיעין כזה, הצוותים שלך יכולים לפתח אסטרטגיית אבטחה משופרת ולקבל החלטות מהירות ומבוססות על מידע, טוב יותר.

לפרטים נוספים גללו למטה

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

About WhoisXML API

WhoisXML API is a lead­ing cyber threat intel­li­gence provider spe­cial­ized in build­ing and deliv­er­ing exten­sive domain, IP, and DNS foot­prints for a safer Web. Our intel­li­gence cov­ers past and cur­rent own­er­ship and reg­is­tra­tion details since 2010 and is acces­si­ble in the form of feeds, APIs, and inves­tiga­tive and mon­i­tor­ing tools. Our clients include secu­ri­ty plat­forms ven­dors, secu­ri­ty oper­a­tions cen­ters, and man­aged secu­ri­ty providers, as well as large enter­pris­es and law enforce­ment agen­cies around the world.

https://www.jpost.com/special-content/800-newly-registered-domains-themed-around-covid-19-have-been-detected-in-israel-633913

Our sources of cyber threat intelligence

Our cyber threat intel­li­gence is the result of part­ner­ships with rel­e­vant Inter­net stake­hold­ers and years of work com­pil­ing, ana­lyz­ing, and build­ing com­pre­hen­sive data sets for cyber­se­cu­ri­ty use. We can pro­vide all there is to know about:

  • Inter­net domain names: 7 bil­lion his­tor­i­cal WHOIS records for 330 mil­lion cur­rent­ly active web­sites, and 2864 TLDs, gTLDs, new gTLDs, and ccTLDs. For each domain, our prod­ucts can help you gath­er own­er­ship infor­ma­tion (reg­is­trant name, con­tact infor­ma­tion, postal address, reg­is­trar, etc.), reg­is­tra­tion details (cre­ation, expi­ra­tion, updat­ed, dates, etc.), and con­nect­ed infra­struc­ture (name­servers, etc.). 
  • IP address­es and their loca­tion: Loca­tion data points include lat­i­tude & lon­gi­tude, coun­try, city, postal code, time­zone, inter­net ser­vice provider (ISP), ASN, con­nec­tion type, and more. We cov­er 99.5% of all IPv4 and IPv6 address­es across 250 coun­tries.
  • IP net­blocks: Our IP ranges con­tain rel­e­vant own­er­ship infor­ma­tion and abuse con­tact details, among oth­er points, at the ISP or orga­ni­za­tion lev­el for any IP address of inter­est. We cov­er 9.5 mil­lion IP net­blocks in total, with 48,000 ranges updat­ed every day.
  • Pas­sive DNS events: 2 bil­lion host­names and 500 bil­lion his­toric DNS lookups to keep track of all cur­rent and his­tor­i­cal con­nec­tions between domain names, IP address­es, and DNS records (MX, NS, TXT, etc.).

Main Use Cases

  • Cyber­se­cu­ri­ty plat­form ven­dors can make their prod­ucts bet­ter with mean­ing­ful intel­li­gence by improv­ing cur­rent fea­tures or devel­op­ing new ones for the analy­sis and inter­pre­ta­tion of cyber­se­cu­ri­ty events.
  • Man­aged secu­ri­ty ser­vice providers can use cyber threat intel­li­gence in cor­re­la­tion with oth­er sources to improve net­work vis­i­bil­i­ty and iden­ti­fy cyber­at­tacks and vul­ner­a­bil­i­ties affect­ing their clients.
  • Secu­ri­ty oper­a­tions cen­ters can enhance inter­nal cyber­se­cu­ri­ty process­es and mon­i­tor all domain names and IP address­es that inter­act with their organization’s net­works.
  • Domain names, IP address­es, or DNS records are use­ful start­ing points for cyber­se­cu­ri­ty inves­ti­ga­tions.

Related Content

The fol­low­ing posts con­tain good descrip­tions and illus­tra­tions of what can be achieved using our cyber threat intel­li­gence sources:

Axure

Axure

Axure

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Axure” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

LogMeIn

LogMeIn

LogMeIn

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Log­MeIn”

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Babylon

Babylon

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Baby­lon” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Balsamic

Balsamic

Balsamic

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Bal­sam­ic” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Biopdf

Biopdf

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Biopdf” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Cerberus

Cerberus

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Cer­berus” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Devexpress

Devexpress

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Dev­ex­press” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Devolutions

Devolutions

Devolutions

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Devo­lu­tions” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Easeus

Easeus

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Easeus” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Elcomsoft

Elcomsoft

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Elcom­soft” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Endnote

Endnote

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “End­note” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Famatech

Famatech

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Famat­e­ch” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

FusionCharts

FusionCharts

FusionCharts

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Fusion­Charts” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Ispring

Ispring

Ispring

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Ispring” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

kingswaysoft: Kingswaysoft

kingswaysoft: Kingswaysoft

kingswaysoft

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Kingswaysoft” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Mobatek

Mobatek

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Mobatek” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Paessler

Paessler

Paessler

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Paessler” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Pixologic

Pixologic

Pixologic

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Pixo­log­ic” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Portswigger

Portswigger

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Portswig­ger” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Realvnc

Realvnc

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Realvnc” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Redgate

Redgate

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Redgate” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Redhat

Redhat

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Red­hat” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Scooter

Scooter

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Scoot­er” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

solarwinds: Solarwinds

solarwinds: Solarwinds

solarwinds

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Solar­winds” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Tenable

Tenable

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Ten­able” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Thinkcell

Thinkcell

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Think­cell” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Vandyke

Vandyke

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Vandyke” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Acunetix

Acunetix

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Acunetix” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Anydesk

Anydesk

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Any­desk” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

WholeTomato

WholeTomato

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Who­le­Toma­to” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

VMware

VMware

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “VMware” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Telerik

Telerik

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Telerik” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Techsmith

Techsmith

Techsmith

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Tech­smith” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Teamviewer

Teamviewer

Teamviewer

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Teamview­er” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Sapien

Sapien

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Sapi­en” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Nagios  ‑Authorized Reseller

Nagios ‑Authorized Reseller

Nagios

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Nagios” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Corel

Corel

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Corel” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

code two

code two

code two

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “code two” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Aspose

Aspose

Aspose

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Aspose” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Altova

Altova

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Alto­va” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

allround automation

allround automation

allround automation

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “all­round automa­tion” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Activestate

Activestate

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Actives­tate” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Accusoft

Accusoft

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Accu­soft” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Adobe

Adobe

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Adobe” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Ntop

Ntop

Ntop

חברה לניתור תעבורת רשת.

מוצרי ntop משמשים לניתור וניתוח תעבורת רשת, המוצרים יכולים להקליט, לסווג ולנתח כל פקטה שעוברת ברשת וזאת מבלי להשפיע על קצת תעבורת הנתונים של משתמש הקצה.

בשונה מחברות אחרות המחייבות ריכשה של חומרה יעודית, המוצרים של ntop מפותחים במטרה לעבוד בצורה הטובה ביותר על החומרה (שרתים) הנפוצה ביותר בשוק, לכן אין צורך ברכישת שרתים חדשים והתוכנות יכולות להיות מותקנות על הציוד הקיים בחברה.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Ntop” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Devart

Devart

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Devart” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

 

Condusiv

Condusiv

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Con­du­siv” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Balsamiq

Balsamiq

Balsamiq

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Bal­samiq” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Acronis

Acronis

Acronis

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Acro­nis” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Sencha

Sencha

Sencha

פריימוורקים לבניית אתרי אינטרנט בJavaScript, Java.

הפלטפורמה מאפשרת פיתוח אתרים מודרניים ורספונסיבים בקלות ובמהירות באמצעות יותר מ115 רכיבי UI שנבדקו באופן מקצועי ונתמכים ע“י Sen­cha.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Sen­cha” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

https://www.sencha.comhttps://www.sencha.com/

Foxit Phantom PDF

Foxit Phantom PDF

Foxit

תוכנה לקריאה וכתיבה של קבצי PDF.

תומכת לחלוטין בשפות הנכתבות מימין לשמאל (עברית, ערבית).
יכולות הצפנה ואבטחה של קבצים המכילים מידע רגיש, בנוסף הפיכה של דפים סרוקים לקבצים הניתנים לעריכה ולחיפוש. בנוסף לתוכנה המותקנת מקומית במחשב כל מפתח שנרכש כולל גם גישה לגרסאת עורך PDF בענן.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Fox­it Phan­tom PDF” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Zendesk support

Zendesk support

המערכת המתקדמת בעולם לניהול שירות לקוחות.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Zen­desk sup­port” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

המערכת מציעה ניהול קריאות רב ערוצי omni-chan­nel)) המאפשר ריכוז של כל דרכי התקשרות של הלקוחות (מיילים,צ’אט בוט, צ’אט, what­sapp, face­book ועוד) למקום אחד, לנוחות צוות התמיכה ולשיפור השירות.

המערכת מאפשרת השמה אוטומטית של פניות לאנשי\צוותי שירות שונים ע“פ תנאים ותסריטים מוכנים מראש כמו גם כלים מתקדמים נוספים לייעול התהליך והבטחת שביעות רצון הלקוח.

ל Zen­desk יכולות התממשקות עם מערכות אחרות כמו Sales­force, Jira , Drop­box , Magen­to, Trel­lo, Instan­gram, Shopi­fy וכמובן היכולת לפתח ממשק באופן פרטני מול כלים פנימיים.