interskill

interskill

interskill

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “inter­skill” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “exclaimer” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

ZBrush

ZBrush

ZBrush

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “ZBrush” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Storyline

Storyline

Storyline

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Sto­ry­line” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Camtasia

Camtasia

Camtasia

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Cam­ta­sia” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Zoom

Zoom

Zoom

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Zoom” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Cisco webex

Cisco webex

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Cis­co Webex” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Nitro” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

nitro pdf: nitro pdf

nitro pdf: nitro pdf

Nitro pdf

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “nitro pdf” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Dameware

Dameware

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Dame­ware” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

VEEAM

VEEAM

veeam

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “VEEAM” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

VERITAS

VERITAS

veritas

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “VERITAS” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

WhoisXmlApi

WhoisXmlApi

WhoisXmlApi

מעל ל‑50000 המשתמשים הקיימים של חברת WhoisXm­lApi, בעיקר מארגונים וסוכנויות ממשלתיות, מצפים מwhois xml api ליותר מאשר רק נתונים לחקר פשעי רשת, פיקוח על איומים ולהפחתת שימוש לרעה במותגים. 

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “WhoisXm­lApi” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במהלך העשור האחרון     whois xml api עבדה בשיתוף פעולה הדוק עם מובילי התעשייה כדי ליצור מוצרים ושירותים המעניקים פרספקטיבה מעמיקה על יעדי אירוח ותשתיות התוקפים באמצעות מסדי הנתונים שאין שני להם — Whois, DNS, IP, OSINT — בנוסף לסוגים אחרים של מודיעין לפתרון איומים.  חמושים במודיעין כזה, הצוותים שלך יכולים לפתח אסטרטגיית אבטחה משופרת ולקבל החלטות מהירות ומבוססות על מידע, טוב יותר.

לפרטים נוספים גללו למטה

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

About WhoisXML API

WhoisXML API is a lead­ing cyber threat intel­li­gence provider spe­cial­ized in build­ing and deliv­er­ing exten­sive domain, IP, and DNS foot­prints for a safer Web. Our intel­li­gence cov­ers past and cur­rent own­er­ship and reg­is­tra­tion details since 2010 and is acces­si­ble in the form of feeds, APIs, and inves­tiga­tive and mon­i­tor­ing tools. Our clients include secu­ri­ty plat­forms ven­dors, secu­ri­ty oper­a­tions cen­ters, and man­aged secu­ri­ty providers, as well as large enter­pris­es and law enforce­ment agen­cies around the world.

https://www.jpost.com/special-content/800-newly-registered-domains-themed-around-covid-19-have-been-detected-in-israel-633913

Our sources of cyber threat intelligence

Our cyber threat intel­li­gence is the result of part­ner­ships with rel­e­vant Inter­net stake­hold­ers and years of work com­pil­ing, ana­lyz­ing, and build­ing com­pre­hen­sive data sets for cyber­se­cu­ri­ty use. We can pro­vide all there is to know about:

  • Inter­net domain names: 7 bil­lion his­tor­i­cal WHOIS records for 330 mil­lion cur­rent­ly active web­sites, and 2864 TLDs, gTLDs, new gTLDs, and ccTLDs. For each domain, our prod­ucts can help you gath­er own­er­ship infor­ma­tion (reg­is­trant name, con­tact infor­ma­tion, postal address, reg­is­trar, etc.), reg­is­tra­tion details (cre­ation, expi­ra­tion, updat­ed, dates, etc.), and con­nect­ed infra­struc­ture (name­servers, etc.). 
  • IP address­es and their loca­tion: Loca­tion data points include lat­i­tude & lon­gi­tude, coun­try, city, postal code, time­zone, inter­net ser­vice provider (ISP), ASN, con­nec­tion type, and more. We cov­er 99.5% of all IPv4 and IPv6 address­es across 250 coun­tries.
  • IP net­blocks: Our IP ranges con­tain rel­e­vant own­er­ship infor­ma­tion and abuse con­tact details, among oth­er points, at the ISP or orga­ni­za­tion lev­el for any IP address of inter­est. We cov­er 9.5 mil­lion IP net­blocks in total, with 48,000 ranges updat­ed every day.
  • Pas­sive DNS events: 2 bil­lion host­names and 500 bil­lion his­toric DNS lookups to keep track of all cur­rent and his­tor­i­cal con­nec­tions between domain names, IP address­es, and DNS records (MX, NS, TXT, etc.).

Main Use Cases

  • Cyber­se­cu­ri­ty plat­form ven­dors can make their prod­ucts bet­ter with mean­ing­ful intel­li­gence by improv­ing cur­rent fea­tures or devel­op­ing new ones for the analy­sis and inter­pre­ta­tion of cyber­se­cu­ri­ty events.
  • Man­aged secu­ri­ty ser­vice providers can use cyber threat intel­li­gence in cor­re­la­tion with oth­er sources to improve net­work vis­i­bil­i­ty and iden­ti­fy cyber­at­tacks and vul­ner­a­bil­i­ties affect­ing their clients.
  • Secu­ri­ty oper­a­tions cen­ters can enhance inter­nal cyber­se­cu­ri­ty process­es and mon­i­tor all domain names and IP address­es that inter­act with their organization’s net­works.
  • Domain names, IP address­es, or DNS records are use­ful start­ing points for cyber­se­cu­ri­ty inves­ti­ga­tions.

Related Content

The fol­low­ing posts con­tain good descrip­tions and illus­tra­tions of what can be achieved using our cyber threat intel­li­gence sources:

Realvnc

Realvnc

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Realvnc” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Anydesk

Anydesk

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Any­desk” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Teamviewer

Teamviewer

Teamviewer

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Teamview­er” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Acronis

Acronis

Acronis

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Acro­nis” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Foxit Phantom PDF

Foxit Phantom PDF

Foxit

תוכנה לקריאה וכתיבה של קבצי PDF.

תומכת לחלוטין בשפות הנכתבות מימין לשמאל (עברית, ערבית).
יכולות הצפנה ואבטחה של קבצים המכילים מידע רגיש, בנוסף הפיכה של דפים סרוקים לקבצים הניתנים לעריכה ולחיפוש. בנוסף לתוכנה המותקנת מקומית במחשב כל מפתח שנרכש כולל גם גישה לגרסאת עורך PDF בענן.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Fox­it Phan­tom PDF” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Logmein Gotowebinar

Logmein Gotowebinar

gotowebinar

gotowebinar

מערכת לניהול ואירוח וובינרים.

רכז את התכנון והביצוע של הוובינר שלך במקום אחד, החל משליחת ההזמנות ורישום והלקוחות דרך הקלטת האירוע ועד ניתוחים לאחר האירוע (דוח נוכחות, דוח ערוצי הרשמה וסקירת ביצועים ע“פ מדדי מפתח).

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Log­mein Gotowe­bi­nar” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Logmein  Gotomeeting

Logmein Gotomeeting

gotomeeting

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של Log­mein gotomeet­ing לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך


Logmein Rescue assist

Logmein Rescue assist

כלי מבוסס דפדפן לתמיכה מרחוק במגוון מערכות הפעלה.

מאפשרת שליטה מרוחקת על כל מערכות ההפעלה, גם של מכשירים ניידים (windows/mac/linux/iOS/Android).

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Log­mein Res­cue assist” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Logmein Central

Logmein Central

מערכת מבוססת ענן לניהול כלל המחשבים בארגון.

ניהול משתמשים, קבלת התראות בזמן אמת ותגובה מהירה, זיהוי כוננים ניידים בלתי מורשים, יצירת אוטומציות, הוספה והסרה של תוכנות או קבצים למספר מחשבים בלחיצת כפתור אחת, ניהול הרשאות משתמשים, הפקת דוחות על שימוש במשאבי מערכת ועוד.

תומכת בwindows/mac.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Log­mein Cen­tral” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

logmein rescue: logmein rescue

logmein rescue: logmein rescue

מערכת מבוססת ענן לניהול כלל המחשבים בארגון.

כלי לתמיכה מרחוק במגוון מערכות הפעלה, פתור את התקלות של הלקוחות או העובדים שלך בקלות ובמהירות.

מאפשרת שליטה מרוחקת על כל מערכות ההפעלה, גם של מכשירים ניידים (windows/mac/linux/iOS/Android). Log­mein Res­cueמתממשקת עם התוכנות הקיימות בארגון לניהול תקלות כמו Sales­force, Zen­desk וכו’ כדי לייעל את תהליך העבודה בארגון.

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של ”
Log­mein Res­cue” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

במידה ויש לך לעניין תשאיר/י פרטים :

למידע נוסף גללו למטה ↓

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך

Lastpass

Lastpass

תוכנה לניהול הזהות הדיגיטלית של העובדים בארגון שלך.

Last­pass מאפשרת בקרה ושליטה על כל נקודות הכניסה למערכת הארגונית באופן פשוט ונוח:
ניהול סיסמאות, ניהול הרשאות גישה, אימות רב שלבי (MFA- mul­ti­fac­tor authen­ti­ca­tion), הזדהות בודדת מול מספר מערכות מידע (SSO- sin­gle sign on).
Last­pass תואמת windows/mac/linux ויכולה להיות מותקנת בענן או בשרת פיזי מקומי (on-premise).

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Last­pass” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

<style=“color:blue;” p>

לפרטים נוספים גלול למטה ↓   

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

שם חברה

טלפון: (חובה)

ההודעה שלך