מאמרים של: Tomer Shotland

Nagios  ‑Authorized Reseller

Nagios ‑Authorized Reseller

Nagios סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Nagios” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Corel

Corel

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Corel” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

code two

code two

code two סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “code two” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Aspose

Aspose

Aspose סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Aspose” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Altova

Altova

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Alto­va” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

allround automation

allround automation

allround automation סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “all­round automa­tion” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Activestate

Activestate

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Actives­tate” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Accusoft

Accusoft

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Accu­soft” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.

Adobe

Adobe

סופטאנס בע“מ משווקת רשמית של “Adobe” לכל שאלה או בקשה להצעת מחיר השאר פרטים ונשוב אליך.